Tactile hos Zymbios

Posted on Posted on May 12, 2023.

Zymbios väljer Tactile Rugged Computers driftsäkra truckdatorer för sin fortsatta expansion

Att effektivisera och digitalisera sin logistikverksamhet ställer stora krav på valet av hårdvara. En truckdatorn måste vara robust och tålig nog för att klara av vibrationer, stötar och temperaturförändringar som kan uppstå i en industriell miljö.

Logistikverksamheten är viktig i ett bolag eftersom den  effektiviserar flödet av varor, information och resurser från leverantörer till kunder.

Flexibilitet, snabbhet och samtidigt ha en hög leveranssäkerhet är extra viktigt på företag som sköter andra bola...

read more
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.