Tactile wifi monitoring

TACTILE MONITOR

Tactile Monitor är en tjänst som redovisar kvalitet och funktion för kommunikationen mellan truckdatorer och resurser via trådlösa nätverk av WiFi-typ. Monitor ger också möjlighet att snabbt och enkelt kunna felavgränsa eventuella problem med kommunikationen, så att tid för stillestånd kan minimeras. En funktion installeras i truckdatorerna och samlar kontinuerligt in mätvärden, vilka automatiskt redovisas i överskådliga rapporter över tillhandahållen servicenivå. Vid störningar och trögheter underrättas driftansvarig personal automatiskt och tydlig information från systemet ringar in problem och ger ett underlag för vidare åtgärder.

SYSTEMBESKRIVNING

En funktion på truckdatorerna utför en test som går i bakgrunden med ett kontinuerligt intervall. Truckdatorerna förser en analysserver med statistik och relevant information för kommunikationen över WiFi-nätet. Informationen och statistik erbjuds via ett webbaserat gränssnitt som nås från en vanlig webbläsare. Vid problem med kommunikationen skickar systemet larmmeddelande till berörd personal.


TACTILE FELSÖKNINGSTJÄNST

Tactile erbjuder även punktinsatser där vi gör en analys under en begränsad tid på ett antal truckdatorer i produktion.